Van Tekrar İnşa Edildi

Haber Tarihi : 14.05.2014 09:37:37 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Van’a yaptığı yatırımlar devam ediyor.
A +   A -

Depremden sonra başlatılan seferberlik sonucunda, Konut, çevre, alt yapı, çöp kamyonu, finansman, katı atık, içme suyu projeleriyle Van adeta yeniden inşa edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Van’da meydana gelen deprem sonrasında afetzede ailelerden hak sahibi olarak kabul edilen ve EYY (Evini Yapana Yardım) yöntemi kapsamında toplam 6 bin 197 adet konut ile 2 bin 387 adet ahır inşaatı tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.

Deprem sonrası güçlendirme çalışmaları kapsamında, Van Melikşah Öğrenci Yurdu Binalarından 10 adet binada (28.000m2) ve Van Erciş 600 kişilik Öğrenci Yurdunda iyileştirme çalışmaları sonuçlandı.

VAN’IN İLK DEFA BÜTÜNCÜL OLARAK JEOLOJİK ETÜDÜ ONAYLANDI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Ortofoto haritaların sayısal değerlendirmesi yapılarak; Van merkezde 179 adet 1/1000, 36 adet 1/5000 ve Kalecik köyünde 40 adet 1/1000, 8 adet 1/5000 ve Edremit ilçesinde 130 adet 1/000, 18 adet 1/5000 ölçekli toplamda 349 adet 1/1000 ve 62 adet 1/5000 ölçekli sayısal hâlihazır harita çalışması gerçekleştirildi.

2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı afetten zarar gören Van ili ve ilçelerine finansman ve çöp aracı desteğinde bulundu. Bakanlık; Bahçesaray, Kocapınar, Sağmalı ve Saray belediyelerine Çevre Kirliliğinin giderilmesi için toplamda 130 bin TL, Erciş Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Gürpınar Belediyesine çöp toplama araçları için toplamda 208 bin TL katkıda bulundu. Bakanlık ayrıca Van Mahalli İdareleri Sürdürülebilir Çevre Yönetim Birliğine çevre kirliliğinin giderilmesi için 750 Bin TL destek sağladı.

2013 YILINDA 140 BİN TL DESTEK
Bakanlık Van’da başlatmış olduğu çevre seferberliğine 2013 Yılında da devam etti. Geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Van’a toplam 390 bin TL çevre yatırımında bulundu. Bakanlık “Van Mahalli İdareleri Sürdürülebilir Çevre Yönetim Birliğine” katı atık tesisi için 250 bin ve Bahçesaray belediyesine çevre kirliliğinin giderilmesi için 140 bin TL destek sağladı.

BAKANLIKTAN VAN’A YAPILAN 3 DEV ÇEVRE PROJESİ
Atık toplama, geri kazanım, atık aktarma ve taşıma, ön işleme, bertaraf, eski çöp döküm sahalarının rehabilitasyonundan ve kurumsal yapının güçlendirilmesinden oluşan Van Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi’nin bütçesi 26 milyon Avro. Projenin AB Türkiye Delegasyonu, IPA yetkilileri ve müşavirlerin katılımı ile saha ziyareti ve toplantısı gerçekleştirildi.

Erciş İçmesuyu Temini Projesi; yaklaşık 115 bin kişiye hizmet edecek projenin bütçesi 28,3 milyon Avro. Projenin yapım İşi ihalesi sonlandırıldı, sözleşme hazırlama çalışmalarına başlandı.

Van Entegre Su Projesi; 370 bin kişiye hizmet edecek projenin tutarı 25 Milyon Avro. Proje ile bölgeye atıksu arıtma tesisi, içme suyu iletim hattı, kanalizasyon şebekesi ve yağmur suyu şebekesi kurulacak